IMS-Griffin


IMS-Griffin

Strona dla IMS-Griffin

Zakres prac:

koncepcja, opracowanie specyfikacji i funkcjonalności serwisu, opracowanie graficzne, instalacja serwisu.

Opieka nad stroną.